ADRES FORMY DZIAŁANIA ZAKRES PROBLEMOWY >>KSIĘGARNIA<<

 


   

ZAKRES PROBLEMOWY


Gospodarka nieruchomościami
Opracowanie formalnych procedur gospodarki nieruchomościami nieruchomościami, określanie celów zasad gospodarki, ocena stanu gospodarki zasobem Skarbu Państwa i gminy.

Wyceny nieruchomości
Operaty szacunkowe służące różnym celom i różnym rodzajom nieruchomości, w tym nieruchomościom nietypowym, jak np. : wysypiska odpadów, nieruchomości ze złożami kopalin, nieruchomości cenne ekologicznie, zadrzewienia, zespoły parkowe jeziora

Zagospodarowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony środowiska w gminie

Kataster nieruchomości
Projekty katastralne, analiza i ocena kosztów i korzyści funkcjonowania katastru

Urządzanie obszarów wiejskich
Projekty podziałów nieruchomości, projekty dróg transportu rolnego, projekty dostosowania gospodarstw do warunków europejskich.

Ocena wpływu inwestycji na środowisko
Prognozy skutków wpływu ustaleń planów na środowisko, oceny wpływu inwestycji na grunty rolne na lasy, na krajobraz i na inne elementy środowiska

Rekultywacja obszarów zdewastowanych
Dokumentacje projektowo-kosztorysowe rekultywacji obszarów zdewastowanych (projekty wysokościowe, projekty zagospodarowania, kosztorysy).

Zarządzanie nieruchomościami
Opracowanie i przygotowanie zasad i warunków zarządzanie nieruchomościami , opracowywanie planów zarządzania

Regulacje stanów prawnych
Przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

   

ADRES


EDUCATERRA Spółka z o.o.
10-141 Olsztyn,
ul. Zielona 12/2


sklep@educaterra.pl


WYCENA
najnowszy numer


Twój koszyk

Licznik

Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, nie przyjmujemy przedpłat na nasze konto

Zespół EDUCATERRA 

 

Projekt i wykonanie
Hubert Kryszk
Wszelkie prawa zastrzeżone