Usługi geodezyjne

GEODEZJA

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne na obszarze województwa Warmińsko-mazurskiego

NASZE USŁUGI:

Prace geodezyjne do celów prawnych

 • podziały nieruchomości (w tym sądowe)

 • wznowienia znaków granicznych („wznowienia granic”)

 • wyznaczenia punktów granicznych, (utrwalenia trwałymi znakami np. „słupkami betonowymi”)

 • odszukania/wskazania znaków granicznych określających przebieg granic

 • mapy do ustalenia służebności gruntowych

 • mapy do zasiedzenia

 • wykazy synchronizacyjnych (do uzgodnienia danych w Księgach Wieczystych i Ewidencji Gruntów i Budynków)

 • wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki/działek i budynku/budynków

Geodezyjne prace budowlano-inwestycyjne

 • mapy do celów projektowych

 • tyczenia budynków (innych budowli), sieci, przyłączy

 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych („mapy do odbiorów”)

Inne prace geodezyjne

 • niwelacje terenu

 • pomiar powierzchni lokali

 • badanie osiadań budynków i innych budowli

 • inne zlecenia pomiarowe, sporządzanie dokumentacji, analizy

EducaterraWydawnictwo naukowe, Wycena nieruchomości, Usługi geodezyjne, Praktyki zawodowe