Praktyki zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości

Educaterra Sp. z o.o. organizuje praktyki zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (tj. Dz.U. 2021 poz. 206).

W ramach praktyki zawodowej kandydat samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:

  • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  • nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
  • nieruchomości rolnej lub leśnej,
  • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
  • nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i podpisanie zamieszczonych poniżej dokumentów
i przesłanie zeskanowanych na nasz formularz kontaktowy lub ma adres e-mail: wojtekc@uwm.edu.pl
Dokumenty do pobrania:

EducaterraWydawnictwo naukowe, Wycena nieruchomości, Usługi geodezyjne, Praktyki zawodowe