Gospodarka nieruchomościami

70,00 

Poprzednia najniższa cena: 70,00 .

Tytuł: Gospodarka nieruchomościami
Wydawca: Politechnika Koszalińska
Autorzy: Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman
Rok wydania: 2021
Ilość stron: 428
Format: B5
Okładka: miękka

Gospodarka nieruchomościami Zasoby nieruchomości. Planowanie, Gospodarowanie, Zarządzanie. Kompendium wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomościami w Polsce. W książce omówiono regulacje prawne zawarte w ponad 100 aktach prawnych rangi ustawowej i rozporządzeń, głównie w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawie o lasach, Prawie wodnym, Prawie ochrony środowiska oraz ustawie o ochronie przyrody.

Opis

Opracowanie podzielone jest na trzy części. W pierwszej, poświęconej gospodarowaniu nieruchomościami zurbanizowanymi, przybliżono podstawowe pojęcia z obszaru gospodarki nieruchomościami, tj. pojęcie i rodzaje nieruchomości oraz prawa do nieruchomości, a następnie omówiono uwarunkowania prawne i zasady gospodarowania nieruchomościami zurbanizowanymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym: sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. W tej części opracowania przybliżono również kwestie gospodarki lokalami oraz podziałów i scaleń i podziałów nieruchomości i związanych z ww. procedurami opłat adiacenckich. Część drugą opracowania poświęcono zagadnieniom z obszaru gospodarowania nieruchomościami niezurbanizowanymi, przybliżając uwarunkowania prawne i procedury gospodarowania: nieruchomościami rolnymi, lasami i wodami. W ostatniej, trzeciej części książki skupiono się na niezwykle istotnych kwestiach ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości, wynikających zregulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i przyrody oraz realizacji inwestycji celu publicznego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gospodarka nieruchomościami”