Zasady określania wartości nieruchomości

70,00 

Poprzednia najniższa cena: 70,00 .

Tytuł: Zasady określania wartości nieruchomości
Wydawca: Educaterra Sp.z o.o.
Autorzy: Cymerman, Hopfer, Kotlewski
Rok wydania: 2022
Wydanie: III poprawione i uzupełnione 2021/2022
Ilość stron: 248
Format: B5
Okładka: miękka

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) – traktowana jako główny akt prawny w zakresie wyceny nieruchomości – podaje podstawowe definicje dotyczące przedstawionych zagadnień. Oto niektóre z nich:- określanie wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości (art. 4, pkt.6a);
– wycena nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości (art. 4, pkt. 6);
– szacowanie nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości (art. 4, pkt. 8)

Te trzy pojęcia związane z szukaniem wartości przedmiotu wyceny są w brzmieniu podobne, ale w znaczeniu różne:
– określenie wartości w domyśle oznacza jakiego rodzaju prawa rzeczowego szukamy wartości;
– wycena nieruchomości to kolejne kroki (postępowania) związane z wykonaniem operatu, a więc badanie dokumentów (prawnych, geodezyjnych, planistycznych) i stanu nieruchomości, analiza rynku i oszacowanie wartości nieruchomości, z przygotowanie odpowiedniego dokumentu (operatu szacunkowego);
– szacowanie nieruchomości to czynności prowadzące do znalezienia wartości, a więc wybór procedury określenia wartości i jej zastosowanie (podejścia, metody , techniki).

W ujęciu schematycznym wycena nieruchomości, to danie poprawnej odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
1) co? (co jest przedmiotem wyceny?),
2) po co? (w jakim celu jest określana wartość?),
3) jak? (jak ma być określona wartość?).
Odpowiedzi na te trzy pytania są ściśle ze sobą powiązane co oznacza, że zmiana odpowiedzi na pytanie “co?” lub “po co?” wywołuje najczęściej zmianę odpowiedzi na pytanie “jak?” – a więc procedura określenia wartości jest zwykle zależna od przedmiotu i celu szacowania.

Opis

Spis treści:

Wstęp
1. Uwarunkowania wyceny nieruchomości
2. Podstawowe określenia przedmiotu wyceny
3. Rodzaje wartości

Rozdział I
Spsoby określania wartości.
1. Klasyfikacja podejść, metod i technik szacowania
2. Podejście porównawcze
2.1. Metoda porównywania parami
2.2. Metoda korygowania ceny średniej
2.3. Metoda analizy statystycznej rynku
3. Podejście dochodowe
3.1. Metoda inwestycyjna
3.2. Metoda zysków
3.3. Technika kapitalizacji prostej
3.4. Technika dyskontowania strumienia dochodów
4. Podejście kosztowe
4.1. Metoda kosztów odtworzenia
4.2. Metoda kosztów zastąpienia
4.3. Techniki szacowania w podejściu kosztowym
5. Podejście mieszane
5.1. Metoda pozostałościowa
5.2. Metoda kosztów likwidacji
5.3. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu
6. Procedura okreslenia wartości.
6.1. Metodyczne podejście do wyceny nieruchomości
6.2. Główne elementy procedury wyceny i określania wartości.

Rozdział II
Operat szacunkowy.

Rozdział III
Cele szacowania.
1. Podział celów na grupy
2. Cele wynikające z przepisów prawnych

Rozdział IV
Uprawnienia do szacowania nieruchomości.
1. Kto może szacować nieruchomości?
2. Regulacje prawne
2.1. Rzeczoznawstwo majątkowe
2.2. Uprawnienia zawodowe
2.3. Komisja Kwalifikacyjna
2.4. Postępowanie kwalifikacyjne
3. Zestawienie przepisów prawnych niezbędnych rzeczoznawcom majątkowym.

Rozdział V
Uregulowania dotyczące procedur określania wartości nieruchomości.
1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
3. Ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych
4. Ustawa o podatku dochodowym od spadków i darowizn
5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
7. Przepisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności
8. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw państwowych
9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
11. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
12. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
13. Ustawa o autostradach płatnych
14. Uregulowania wynikajace z przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości
15. Ustawa o lasach
16. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP
17. Ustawa o ochronie środowiska
18. Ustawa – Prawo wodne
19. Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości po wojskach Federacji Rosyjskiej
20. Ustawa o ochronie przyrody
21. Przepisy dotyczące aktualizacji wartości środków trwałych
22. Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
23. Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju UEFA EURO 2012
24. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
25. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
26. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
27. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

Rozdział VI
Etyka i odpowiedzialność.
1. Etyka i odpowiedzialność zawodowa
2. Odpowiedzialność cywilna
2.1. Zasady odpowiedzialności cywilnej
2.2. Skutki niewykonania dzieła wyceny
2.3. Konsekwencje
3. Odpowiedzialność karna

Rozdział VII
Standardy zawodowe.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zasady określania wartości nieruchomości”